Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 13. března 2009 v Domu kultury v Rumburku

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Tour de Feminin 2009 - upřesnění situace - Ing. Vích
3. Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice - aktuální informace - Ing. Poláček
4. Sluneční elektrárny - spol. Lenatrans s. r. o. Děčín - žádost o spolupráci - pí Lenka Heinze, Dr. Ing. Dieter Heinze
5. Společnost Jabor pro s. r. o. Děčín - velkoplošná reklama, potisk plachet vozidel - p. Marek Jabor
6. Příspěvek na reprezentaci hasičského sportu v Kanadě - p. Kroupa, p. Šeps
7. Rozpočet SPRŠ na rok 2009 - upřesnění požadavků - pí Hoťová, starostové
8. Diskuse, různé, připomínky starostů
- ostatní informace
9. Závěr jednání, společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace o činnosti Severočeské vodárenské společnosti a. s. Teplice s tím, že nemá výhrady ke kandidatuře Ing. Votavy a Mgr. Bystranina do funkce členů předsednictva společnosti na další volební období.
1.2 Informace zástupců společnosti Lenatrans s. r. o. Děčín ohledně nabídky spolupráce při výstavbách fotovoltaických elektráren.
1.3 Informace zástupce firmy Jabor pro, s. r. o. Děčín, zabývající se výrobou velkoplošných reklam, potiskem plachet, apod.
1.4 Termín a místo příštího jednání v pátek 15. května 2009 v Mikulášovicích, začátek v 8:30 hodin.
1.5 Informace a připomínky členů sdružení.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 13. března 2009.
2.2 Poskytnutí finančního příspěvku Klubu cyklistiky Krásná Lípa na mezinárodní cyklistický závod žen Tour de Feminin 2009 ve výši 35 tis. Kč.
2.3 Poskytnutí finančního příspěvku p. Kroupovi a p. Šepsovi, hasičům z Varnsdorfu, na reprezentaci hasičského sportu při závodech v Kanadě ve výši 5 tis. Kč.
2.4 Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2009 po jeho úpravách, členům sdružení bude rozeslán.
2.5 Spoluúčast SPRŠ na projektu Integrovaný informační systém města Šluknova formou partnerství s žadatelem o grant - Městem Šluknov.

3. Sdružení ukládá:

4/09 Proplatit finanční příspěvek Klubu cyklistiky Krásná Lípa na mezinárodní cyklistický závod žen Tour de Feminin 2009 ve výši 35 tis. Kč.
Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová
5/09 Proplatit finanční příspěvek p. Kroupovi a p. Šepsovi, hasičům z Varnsdorfu, na reprezentaci hasičského sportu v Kanadě ve výši 5 tis. Kč.
Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ