Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 2. března 2007 v Domě kultury v Rumburku


Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu - Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace Finančního úřadu v Rumburku, spolupráce s obcemi - Ing. Jitka Růžičková, ředitelka FÚ
 4. Městské divadlo Varnsdorf - žádost o spolupráci - Martin Louka, ředitel MD
 5. Přestávka
 6. Hasičský záchranný sbor ÚK - JUDr. Otakar Jirků a p. Jiří Beneš
 7. Telefónica O2 - nabídka - Ing. Karel Beneš
 8. Agentura rozvoje Tolštejnského panství - pí Jindřiška Koldová, Ing. Ludmila Pražanová
 9. Rozpočet SPRŠ na rok 2007 - konečný návrh
 10. Diskuse, různé, připomínky starostů
  • Připomínky starostů
  • Ostatní informace
 11. Závěr jednání

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Zprávu o plnění úkolů z minulých jednání sdružení.

1.2 Informace o činnosti Finančního úřadu v Rumburku a o možnostech spolupráce s obcemi.

1.3 Informace o provozu celoevropské tísňové linky 112 v Ústeckém kraji a o problémech spojených s využíváním této linky.

1.4 Informace zástupců společnosti Telefónica O2 o produktech, které jsou určeny pro veřejnou správu.

1.5 Informace o činnosti Agentury rozvoje Tolštejnského panství a účastech na veletrzích cestovního ruchu.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 2. března 2007.

2.2 Poskytnutí příspěvku Městskému divadlu Varnsdorf na úhradu části jízdného na divadelní autobusovou linku pro občany Šluknovského výběžku ve výši 25.000,--Kč.

2.3 Poskytnutí příspěvku Obci Lipová na pořádání Jarmarku starých řemesel v krajině podstávkových domů, který se bude konat v Lipové, ve výši 10.000,--Kč.

2.4 Rozpočet SPRŠ na rok 2007 dle upraveného návrhu.

2.5 Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 20. dubna 2007 ve Velkém Šenov, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8:30 hodin.

3. Sdružení ukládá:

2/07 Proplatit Městskému divadlu Varnsdorf příspěvek na úhradu části jízdného na divadelní autobusovou linku pro občany Šluknovského výběžku ve výši 25.000,--Kč.
Zodpovídá: pí Hoťová

3/07 Proplatit Obci Lipová příspěvek na pořádání Jarmarku starých řemesel v krajině podstávkových domů, který se bude konat v Lipové, ve výši 10.000,--Kč.
Zodpovídá: pí Hoťová

4/07 Zaslat dopis ve věci zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce s vyjádřením a požadavky starostů na MPSV, na úřad práce, poslancům a senátorům, aby se zabývali změnou dotčených zákonů.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ