Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 31. března 2006 v Restauraci Kateřina ve Velkém ŠenověProgram jednání: 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2.
Kontrola úkolů z minulých zasedání – p. Ing. Kořínek
3.
Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
4.
Program LEADER+, průběžná informace – p. Pecinovský, p. Raichart
5.
Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů – aktuální informace – p. Šváb
6.
Přestávka
7. 1. Zdravotní Rumburk – současná situace, program rozvoje – p. Ing. Lampa, p. Ing. Sykáček, p. Šváb
8. Doprava – aktuální informace, investice, opravy komunikací, hlavní záměry KÚ ÚK pro Šluknovsko - JUDr. Franc, p. Šatník - zastupitelé Ústeckého kraje
9. Sociální politika ve vztahu k obcím, úřad práce, veřejně prospěšné práce, aktuální informace - PhDr. J. Král, ředitel ÚP Děčín a p. Nykodým
10. Diskuse, různé
· Připomínky starostů
· Ostatní informace
11. Společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1
Kontrolu plnění úkolů z minulých jednání.
1.2
Průběžné informace o činnosti MAS Šluknovsko pro program LEADER+.
1.3
Informace o stavu hospodaření SPRŠ za rok 2005.
1.4
Informace p. Švába o Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku s tím, že p. Šváb jako předseda podá do 14 dní další informace bez ohledu na to, zda již bude vyjádření z Bruselu.
1.5
Informace p. Ing. Pavla Lampy, ředitele 1. Zdravotní Rumburk, a. s., o aktuální situaci v nemocnici, o provedených a o plánovaných změnách v rozvoji nemocnice.
1.6
Informace zástupců Úřadu práce Děčín a Úřadu práce Rumburk o nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku a o veřejně prospěšných pracích.

2.
Sdružení schválilo:
2.1
Program jednání sdružení dne 31.03.2006 dle návrhu.
2.2
Proplacení faktury za účast SPRŠ na veletrhu Euroregion Tour 2006 v Jablonci n. Nisou ve výši 26.300,--Kč.
2.3
Poskytnutí příspěvku Klubu přátel lokálky Česká Kamenice na provoz historického vlaku „Hurvínek“ na rok 2006 ve výši 10.000,--Kč.
2.4
Poskytnutí bezúročné půjčky MAS Šluknovsko pro program LEADER+ ve výši 100.000,--Kč. Půjčka bude použita na složení bankovní jistiny na krytí úvěru od České spořitelny a. s., bude právně ošetřena smlouvou, návratnost na účet SPRŠ je do 30.04.2007.
2.5
Návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2006 dle upraveného návrhu.
2.6
Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 12.05.2006 v Dolní Poustevně, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek je v 8.30 hodin.

3.
Sdružení rozhodlo:

3.1
Odložit projednávání situace v dopravě a silničním hospodářství na příští zasedání.
3.2
Pověřit p. Ing. Jiřího Raka z O. p. s. České Švýcarsko plnou mocí za SPRŠ pro jednání o jízdních řádech předložených touto společností.

4.
Sdružení ukládá:
58/06
Proplatit fakturu za účast SPRŠ na veletrhu Euroregion Tour 2006 v Jablonci n. Nisou ve výši 26.300,--Kč.
Zodpovídá: pí Hoťová
59/06
Proplatit příspěvek Klubu přátel lokálky Česká Kamenice na provoz historického vlaku „Hurvínek“ na rok 2006 ve výši 10.000,--Kč.
Zodpovídá: pí Hoťová
60/06
Zaslat na KÚ ÚK žádost o vyjádření, jakým způsobem bude řešena situace 1. Zdravotní Rumburk v souvislosti s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

61/06
Zaslat dopis na ministerstvo sociálních věcí s vyjádřením nesouhlasu s rušením kontaktního místa Úřadu práce – státní sociální podpory ve Šluknově.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

62/06
Pověřit p. Ing. Jiřího Raka z O. p. s. České Švýcarsko plnou mocí za SPRŠ pro jednání o jízdních řádech předložených touto společností.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku