Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ ŠLUKNOVSKA

U S N E S E N Íz jednání dne 11. března 2005 na Střelnici ve Varnsdorfu
Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Informace HZS ÚK Děčín – p. pplk. JUDr. Otakar Jirků
 3. Kontrola úkolů z minulých zasedání – p. Ing. Kořínek
  Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
 4. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2005 – pí Hoťová
 5. EUROREGION Tour 2005 – informace o přípravě veletrhu – pí Ing. Hamplová, 
 6. pí Sedláčková
 7. Přestávka
 8. Informace z Parlamentu ČR, připravované legislativní kroky – p. Ing. Poláček
  • Aktivní politika zaměstnanosti
  • Interpelace poslanců k Policii ČR
  • Dotační programy – očekávaný vývoj
 9. Doprava, investice, opravy komunikací, hlavní záměry KÚ pro Šluknovsko - p. JUDr. Milan Franc, p. Robert Šatník - Zastupitelstvo Ústeckého kraje
 10. Diskuse, různé
  • Další připomínky starostů
  • Ostatní informace
 11. Společný oběd

 

 1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:
  1. Informace p. pplk. JUDr. Otakara Jirků, ředitele HZS ÚK, ÚO Děčín, o současné problematice hasičských záchranných sborů Ústeckého kraje.
  2. Informaci o plnění úkolů z minulých jednání sdružení.
  3. Informaci o stavu hospodaření SPRŠ za rok 2004.
  4. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2004.
  5. Informace o konání 5. ročníku mezinárodního veletrhu turistického ruchu Euroregion Tour 2005 v Jablonci nad Nisou ve dnech 16. – 18.03.2005.
  6. Informace zástupců Parlamentu ČR – senátora p. Josefa Zosera a poslance p. Ing. Josefa Poláčka, poslance Evropského parlamentu p. Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc. a krajských zastupitelů ÚK o dění v jimi zastupovaných institucích. 
  7. Informace o dopravní obslužnosti, investicích, opravách komunikací a hlavních záměrech KÚ pro Šluknovský výběžek.
 2. Sdružení schválilo:
  1. Doplněný program jednání sdružení dne 11.03.2005.
  2. Termín a místo příštího jednání, které se uskuteční v pátek 22.04.2005 v Horním Podluží, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin. 
 3. Sdružení ukládá:
 4. 36/05 Vyvěsit návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2005 v obcích, aby mohl být na příštím jednání schválen.

  Zodpovídají: členové sdružení

  37/05 Zaslat aktualizované údaje o obcích pro zadání dotisků brožur DSO Mikroregion Sever a DSO Tolštejn a jimi požadovaný počet české a německé verze na Agenturu rozvoje Tolštejnského panství o. p. s.

  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

Josef Pecinovský
místopředseda SPRŠ
Ing. Milan Kořínek
předseda SPRŠ 
Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ 
Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku