Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne z jednání dne 12. března 2004 v restauraci Ráj poutníků v Mikulášovicích

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová
 4. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2004
 5. Webové stránky SPRŠ – další vývoj – p. Ing. Kořínek
 6. Přestávka
 7. Euroregion Tour 2004
  Informace z Tolštejnského panství – p. Ing. Hamplová
 8. Spolupráce se SRN v oblasti biotechnologií – p. Ing. Kořínek
 9. Diskuse, různé:
 • další připomínky starostů
 • ostatní informace
 1. Společný oběd
 

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

 1. Informaci o plnění úkolů z minulých jednání.
 2. Informace o finanční situaci SPRŠ.
 3. Informace o činnosti Agentury pro rozvoj Tolštejnského panství.

 

2. Sdružení schválilo:

 1. Doplněný program jednání sdružení dne 12. března 2004.
 2. Rozpočet SPRŠ na rok 2004 dle návrhu.
 3. Termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 7. 5. 2004 v Jiřetíně pod Jedlovou. Místo bude upřesněno v pozvánkách. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.
 

3. Sdružení rozhodlo:

 1. Ve věci problémovosti dopravní obslužnosti a ztrátovosti některých autobusových spojů ve Šluknovském výběžku jednat s ČSAD BUS a.s.

 

4. Sdružení ukládá:

6/04 Pozvat na příští jednání p. Jelačičovou, vedoucí oboru dopravy KÚ ÚK, a dále p. Foldynu, zástupce hejtmana, který na jednání SPRŠ v roce 2003 přislíbil pomoc ve věci oprav komunikací ve Šluknovském výběžku.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

7/04 Požádat odbor dopravy KÚ ÚK o novou čitelnější a přehlednější tabulku plánu oprav na komunikacích II. a III. třídy na rok 2004.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

8/04 Předložit na příštím jednání návrhy na úpravu internetových stránek SPRŠ.
Zodpovídají: členové sdružení

9/04 Zajistit aktualizaci smlouvy s firmou Interdata s.r.o. Rumburk na tvorbu internetových stránek dle návrhů členů sdružení.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

10/04 Podat p. Ing. Kořínkovi sdělení, zda jejich obce budou mít zájem o spolupráci s Akademií Crostau a Úřadem práce Rumburk v oblasti biotechnologií.
Zodpovídají: členové sdružení

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku