Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne z jednání dne 7. března 2003 v hotelu JEF v Doubici

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Návrhy na úpravu stanov SPRŠ
 4. Informace o finanční situaci SPRŠ, návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2003 – p. Hoťová
 5. MA 21 – vyhodnocení pilotního projektu – p. Salov
 6. Společný projekt mapování starých průmyslových areálů – RRA Most, Ing. Hellmich
 7. Přestávka
 8. Spolupráce Euroregionu Nisa a Sdružení Šluknovska – předseda ERN, p. Petr Skokan
 9. Tolštejnské panství – informace o aktuální situaci, příprava na EURORegion Tour 2003 – p. Ing. Korbelová
 10. Vlastivěda Šluknovska – aktuální stav, p. Ing. Kořínek, p. Ing. Melichar
 11. Vystoupení p. Ing. Tošovského, zástupce hejtmana Ústeckého kraje
 12. Diskuse, různé:
 • Tour de Feminin, informace o přípravách - p. Ing. Kořínek,
 • kniha I. Hainze Hudba na území Šluknovska - p. Šebek,
 • projekt regionální informační tiskoviny, námět – p. G. Doušová,
 • stomatologická pohotovostní služba v regionu – MUDr. Zita,
 • připomínky starostů.

13. Společný oběd

 

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:
  1. Informaci o plnění úkolů u minulých jednání a úkol č. 5.5 (připravit do příštího jednání zprávu o postupu na publikaci Vlastivěda - p. Ing. Kořínek) rozhodlo odložit na příští jednání sdružení.
  2. Připomínky členů sdružení ke stanovám SPRŠ.
  3. Nabídku možnosti vzájemné spolupráce SPRŠ se Svazkem obcí Novoborska.
  4. Informace o činnosti MA 21 a o ukončení pilotního projektu této agendy, jejíž projekt byl zahájen v roce 2001. Smlouva se SPRŠ jako nositelem projektu trvala do 28. 2. 2003. Projekt MA 21 bude 27. 3. 2003 bude slavnostně uzavřen.
  5. Informace p. Ing. Hellmicha, ředitele RRA Most, o společném projektu mapovaní starých průmyslových areálů a o problematice využití těchto objektů.
  6. Informace předsedy Euroregionu Nisa a zároveň starosty města Česká Lípa p. Petra Skokana, informace sl. Knězáčkové z ERN a p. Ing. Kotasové z Agentury regionálního rozvoje, kteří informovali členy o činnosti agentur, o možnostech využití grantů o připravovaných projektech do roku 2005.
  7. Zprávu o přípravách na veletrh EURORegion Tour 2003 v Jablonci nad Nisou, který se bude konat ve dnech od 20. až 22. 3. 2003. Koncepce stánku je připravená, letošním tématem výstavy je rodina a děti a cestovní ruch.
  8. Informaci o aktuálním stavu prací na Vlastivědě na vědomí s tím, že po jednání s p. Kubešem, ředitelem Polygrafického učiliště Rumburk, se celá záležitost musí dořešit.
  9. Informace p. MUDr Zity a MUDr. Bártla, zástupců Sdružení stomatologů, o plánovaném zrušení stomatologické pohotovosti k 1. červenci 2003.
  10. Informace o dalším ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin na vědomí.
  11. Informaci o knize p. Igora Hainze – Hudba na území Šluknovska.
  12. Informaci o připravovaném projektu regionální informační tiskoviny, který by měl fungovat od 2. poloviny tohoto roku.

 

2. Sdružení schválilo:

  1. Program jednání sdružení dne 7. března 2003.
  2. Výroční zprávu o stavu hospodaření SPRŠ za rok 2002.
  3. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2003.
  4. Poskytnutí finančního příspěvku na zajištění letošního ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin ve výši 10.000,-Kč.
  5. Využití nabídky firmy Plán Studie Praha na zveřejnění SPRŠ a Tolštejnského panství na internetové mapě. Mapa by měla zahrnovat Tolštejnské panství, cena nabídky pro ČR je 20.000,-Kč, mapa s částí Německa a s tím související zajištění podkladů za cenu 45.000,-Kč. Udržovací cena je 12.000,-Kč za rok.
  6. Termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 11. 4. 2003 v Krásné Lípě. Místo bude označeno na pozvánkách. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.

 

3. Sdružení rozhodlo:
  1. Ponechat současné obsazení předsednictva SPRŠ, a to do skončení volebního období v listopadu 2003.
  2. Uložit dokumentaci, která se týkala projektů MA 21, na Městském úřadě ve Šluknově.
  3. Svolat další jednání ohledně zajištění 110 kV vedení elektrického napětí ve Šluknovském výběžku, kterého se zúčastní zástupci SPRŠ, Svazku Novoborska SČE a.s.

 

4. Sdružení pověřuje:
  1. Město Varnsdorf k zajištění využití nabídky firmy Plán Studie Praha na zveřejnění SPRŠ a Tolštejného panství na internetu. V této záležitosti bude zároveň jednatelem za SPRŠ.
  2. Dále sdružení pověřuje p. Ing. Hamplovou k vyjednávání s německou stranou pro potřeby záležitosti, uvedené v bodu 4.1 tohoto usnesení.

 

5. Sdružení ukládá:
 1. Starostům předat p. Ing. Hamplové kulturní kalendáře obcí a požadavky na zapůjčení mobilního pódia na rok 2003.
  Zodpovídají: členové sdružení
 2. Zjistit možnosti založení nadace na finanční zajištění vydání Vlastivědy.
  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
 3. Svolat další jednání ohledně zajištění 110 kV vedení elektrického napětí ve Šluknovském výběžku, kterého se zúčastní zástupci SPRŠ, Svazku Novoborska a SČE a.s.
  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

 
Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku