Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Usnesení
z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 28. 3. 2000 v Domě kultury ve Šluknově

Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) projednalo:

I.
bere na vědomí

 1. Kontrolu usnesení z předcházejících jednání
 2. Informaci Mgr. Vastla (Agentura Meta) k předání studie rozvoje Šluknovského výběžku
 3. Informaci pí Tomíkové z Okresního úřadu Děčín o novele zákona o odpadech
 4. Informaci Ing. Reisera z TS Rumburk, s.r.o o problematice svozu a skládkování komunálního odpadu
 5. Informaci Ing. Zámečníka, sekretáře Euroregionu Nisa, k probíhajícím projektům Euroregionu Nisa na Šluknovsku (k FMP, FMIP, projekt tur. stezky a cyklostezky, tur. informační systém - tabule a infoboxy) a k přípravě valné hromady Euroregionu Nisa dne 14. 4. 2000
 6. Informaci pí Tomíkové z Okresního úřadu Děčín o řešení záležitostí Agendy 21
 7. Informaci p. Sembdnera, předsedy Sdružení, o zahájení činnosti Rady ekonomického a sociálního rozvoje okresu Děčín
 8. Informaci p. Sembdnera, předsedy Sdružení, o systému podpory průmyslových zón v roce 2000
 9. Informaci p. Sembdnera, předsedy Sdružení, k průběhu projektu Nisa-plynofikace příhraničních oblastí
 10. Informaci p. Zosera, starostu obce Jiřetín pod Jedlovou, o přípravě jednání Miniregionu Mandava - Spréva dne 12. 5. 2000
 11. Informaci p. Sembdnera, předsedy Sdružení, k přípravě Okresního shromáždění dne 31.3. 2000 a k přípravě návštěvy ministra ŽP p. Kužvarta na Děčínsku
 12. Informaci p. Štifta, k činnosti Klubu přátel lokálky
 13. Informace p. Sembdnera, předsedy Sdružení, k žádostem v programu obnovy venkova a kulatém stolu k Agendě 21
II.
ukládá

 1. Na příštím jednání SPRŠ rozhodnout o dalším využití studie rozvoje Šluknovského výběžku
 2. Panu Sembdnerovi, předsedovi SPRŠ, informovat Okresní úřad Děčín a Euroregion Nisa o změně nositele projektu Nisa-přeshraniční rozvoj venkova č. CZ 9701/0502
 3. Projednat možnost zvýšení členských příspěvků v SPRŠ na 4,50 Kč/obyv. s účinností od 1.1. 2001
 4. Předsednictvu SPRŠ v dalším období koordinovat s Okresním úřadem Děčín akce Agendy 21
 5. Předsednictvu SPRŠ zařadit na některém z příštích jednání bod týkající se hospodaření s komunálním odpadem na Šluknovsku
 6. Na příštím jednání SPRŠ rozhodnout o dalším využití studie rozvoje Šluknovského výběžku
 7. Předsednictvu SPRŠ ujasnit členství SPRŠ ve Svazu deliteus
 8. Předsednictvu SPRŠ na základě rozsáhlé diskuse zahájit jednání s ARR ERN Liberec, ÚP Děčín, OkÚ Děčín a Agenturou Meta Rumburk o zřízení místa reg. managera pro rozvoj Šluknovského výběžku
III.
schválilo

 1. Umístění studie rozvoje Šluknovského výběžku na internetových stránkách SPRŠ
 2. Doplnění programu dnešního jednání
IV.
zamítlo

 1. V souvislosti se stanovami Euroregionu Labe členství SPRŠ v ERL (obce a města se mohou stát individuálními členy ERL)
V.
rozhodlo

 1. O konání příštího SPRŠ dne 16. 5. 2000 v 9:00 hodin
 2. O dalším jednání předsednictva SPRŠ dne 25. 4. ve 13:00 hodin na Městském úřadu v Rumburku v kanceláři starosty města
 3. Ve věci realizace subprojektu rozvojové studie venkovských Mikroregionů (projekt Nisa-přeshraniční rozvoj venkova č. CZ 9701/0502 ) : nositelem projektu se stává Mikroregion Tolštejn (předseda p. Josef Zoser, starosta obce Jiřetín pod Jedlovou). Vlastní podíl v částce zhruba 100.000,-Kč rovněž doloží Mikroregion Tolštejn.

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku