Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 16. ledna 2009
ve Staré hospodě (U Rezka) v Doubici

Program jednání:

  1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
  2. Informace senátora a starosty města Rumburk – p. Ing. Sykáček
  3. Pověsti Šluknovska, příloha k Vlastivědě Šluknovského výběžku – p. Ing. Zibner
  4. Ekonomické záležitosti, členské příspěvky, návrh rozpočtu na rok 2009 – členové sdružení
  5. Informace Finančního úřadu v Rumburku k dani z nemovitostí – Ing. Kořínek
  6. Informace ze Zastupitelstva Ústeckého kraje – p. Ing. Jakubec, p. Bernas
  7. Diskuse, různé, připomínky starostů
    - ostatní informace
  8. Závěr jednání, společný oběd

1.Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace senátora a starosty města Rumburk, p. Ing. Sykáčka, o změnách ve vedení města v souvislosti s jeho senátorskou funkcí.
1.2 První návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2009, upravený dle připomínek bude zaslán členům sdružení k dalšímu vyjádření.
1.3 Termín úhrady členských příspěvků SPRŠ na rok 2009 dle účtovacích dopisů, a to do 31.03.2009.
1.4 Informace Finančního úřadu v Rumburku o změnách v zákoně o dani z nemovitostí v roce 2009 a žádost o zveřejnění informačních materiálů v obcích.
1.5 Informace krajských zastupitelů, p. Ing. Petra Jakubce a p. Mirko Bernase, o jejich činnosti v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
1.6 Termín a místo příštího jednání v pátek 13. března 2009 v Domě kultury v Rumburku, začátek v 8:30 hodin.
1.7 Informace a připomínky členů sdružení.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 16. ledna 2009.
2.2
Vydání brožury Pověsti Šluknovského výběžku s tím, že bude vydána ze zisku z dalšího prodeje Vlastivědy.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Odložit projednání zprávy o hospodaření SPRŠ ke dni 16.12.2008 na příští jednání po upřesnění některých položek.

4. Sdružení ukládá:

1/09 Vyžádat od ředitele Městského divadla Varnsdorf zprávu o využívání autobusové dopravy poskytované předplatitelům divadla.
Zodpovídá: předseda, p. Ing. Kořínek
2/09
Připravit nový návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2009 dle připomínek.
Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová
3/09
Zaslat krajských zastupitelům, p. Ing. Jakubcovi a p. Bernasovi, návrh na jmenování dalších členů do komisí a výborů Ústeckého kraje.
Zodpovídá: předseda, p. Ing. Kořínek

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ