Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 8. února 2008 ve Střední škole služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu


Program jednání:


1.
Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2.
HZS ÚK – získání dotace z Euroregionu Nisa – pplk. Jirků, p. Sucharda
3.
Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
4.
Příprava rozpočtu na rok 2008 – členské příspěvky obcí, požadavky na příspěvky na stěžejní regionální akce – starostové obcí
5.
DELITEUS – problematika členství SPRŠ v dalším období – p. Ing. Kořínek
6.
Přestávka
7.
Hospodářská a sociální rada Děčínska, informace o jednáních – p. Ing. Kořínek
8.
Časopis Regiony – konzultace se starosty sdružení k obsahu – p. Reimann
9.
Diskuse, různé
- Připomínky starostů
- Ostatní informace
10.
Zastupitelstvo kraje – informace o závěrech zasedání v oblasti dopravy a komunikací – členové Zastupitelstva ÚK
11.
Společný oběd, závěr jednání

1.
Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – prosinec 2007.
1.2 Informace o činnosti Hospodářské a sociální rady Děčínska.
1.3 Informace o činnosti Agentury rozvoje Tolštejnského panství.
1.4 Informace a připomínky členů sdružení.
1.5 Informace z oblasti dopravy a komunikací ve Šluknovském výběžku.

2. Sdružení schválilo:
2.1 Program jednání sdružení dne 8. února 2008.
2.2 Aby zástupci SPRŠ prosazovali v Euroregionu Nisa projekt Hasičského záchranného sboru ÚK na získání dotace na nový žebřík pro Šluknovský výběžek.
2.3 Proplacení částky za účast pracovnic Agentury rozvoje Tolštejnského panství na veletrzích cestovního ruchu ve výši 8.898,--Kč.
2.4 Ukončení členství SPRŠ ve svazku Deliteus, členský příspěvek na rok 2008 již nebude uhrazen.
2.5 Proplacení členského příspěvku SPRŠ v Hospodářské a sociální radě Děčínska na rok 2008 ve výši 5.000,--Kč.
2.6 Termín a místo příštího jednání v pátek 4. dubna 2008 v Jiřetíně pod Jedlovou, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

3. Sdružení rozhodlo:
3.1 Pozvat na jednání SPRŠ zástupce radiokomunikací ohledně digitálního vysílání ve Šluknovském výběžku.

4. Sdružení ukládá:
06/08 Uhradit členské příspěvky v SPRŠ na rok 2008.
Zodpovídají: členové sdružení
07/08 Zaslat předsedovi, p. Ing. Kořínkovi, žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu SPRŠ na pořádání regionálních a nadregionálních kulturních a sportovních akcí v roce 2008.
Zodpovídají: členové sdružení
08/08 Proplatit částku za účast pracovnic Agentury rozvoje Tolštejnského panství na veletrzích cestovního ruchu ve výši 8.898,--Kč.
Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová
09/08 Zaslat svazku Deliteus dopis o ukončení členství SPRŠ v tomto svazku.
Zodpovídá: předseda, Ing. Kořínek
10/08 Proplatit členský příspěvek SPRŠ v Hospodářské a sociální radě Děčínska na rok 2008 ve výši 5 tis. Kč.
Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ