Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 12. února 2002 v chatě Roťanda v Dolním Podluží

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu
 2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
 3. EUROREGION Tour 2002 – informace o přípravách – p. Ing. Hamplová
 4. Zpráva o hospodaření SPRŠ v roce 2001
 5. Návrh rozpočtu na rok 2002
 6. Přestávka
 7. Reforma veřejné správy – aktuální informace – Mgr. Jiří Klein, koordinátor státní správy OkÚ Ústí nad Labem; Ing. Benedikt, přednosta OkÚ Děčín; zástupci měst Rumburk a Varnsdorf
 8. Diskuse, různé:
  • společný kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí
  • DELITEUS – změna zastoupení SPRŠ
  • připomínky a podněty starostů obcí
  • Tour de Feminin 2002 – informace – p. Jiří Vích, ředitel závodu
  • stanovení termínu a místa konání příštího setkání
 9. Nabídka služeb a produktů Komerční banky – Ing. Miloš Rýznar, ředitel, JUDr. Miroslav Majzlík, vedoucí expozitury
 10. Závěr

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

  1.1 Informaci o plnění úkolů z předešlých jednání.
  1.2 Informace p. Mgr. Jiřího Kleina, koordinátora státní správy OkÚ Ústí nad Labem; p. Ing. Benedikta, přednosty OkÚ Děčín; zástupců měst Rumburk a Varnsdorf o průběhu reformy státní správy.
  1.3 Informaci o 1. maškarním plesu Tolštejnského panství, který se koná 23. 2. 2002 v Kulturním domě v Rybništi.
  1.4 Informaci o činnosti místní Agendy 21.
  1.5 Nabídku služeb a produktů Komerční banky.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 12. 2. 2002.
2.2 Příspěvky obcí na veletrh EUROREGION Tour 2002 ve stejné výši jako v roce 2001. Příspěvky je nutné převést na účet SPRŠ do konce března 2002.
2.3 Úhradu příspěvku SPRŠ pro svazek DELITEUS na rok 2002 ve výši 2.000,- Kč.
2.4. Zprávu o hospodaření sdružení za rok 2001.
2.5. Finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč na konání mezinárodního cyklistického závodu Tour de Feminin 2002.
2.6. Termín a místo příštího jednání SPRŠ dne 19. 3. 2002 v Kulturním domě ve Šluknově.
2.7. Převedení účtu SPRŠ z GE Capital Banky do Komerční banky.

3. Sdružení rozhodlo:
  3.1 Podpořit SLŠ ve Šluknově při zřízení Vyšší odborné školy dřevařské.

4. Sdružení jmenuje:

  4.1 P. Ing. Evu Hamplovou dalším zástupcem SPRŠ ve svazu DELITEUS.

5. Sdružení ukládá:

  5.1 Zajistit sponzory pro vydání “Vlastivědy”.
  Zodpovídá: starostové obcí
  5.2 Zajistit konzultaci “Vlastivědy” s řediteli základních škol v obcích.
  Zodpovídají: starostové obcí
  5.3 Zjistit kalkulaci nákladů na vydání “Vlastivědy” a projednat s autory jmenování garanta.
  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
  5.4 Sjednat schůzku s předsedy mikroregionů a s p. Pytelkou ze Saulu, aby se ujasnily některé záležitosti.
  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
  5.5 Připravit do příštího zasedání návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2002.
  Zodpovídá: předsednictvo sdružení
  5.6 Uhradit členské příspěvky obcí do 28. 2. 2002.
  Zodpovídají: starostové obcí
  5.7 Rozeslat obcím účtovací dopisy na úhradu členských příspěvků s termínem úhrady do 28. 2. 2002.
  Zodpovídá: účetní, p. I. Hoťová

Josef Pecinovský
místopředseda SPRŠ
Ing. Milan Kořínek
předseda SPRŠ
ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku