Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

U S N E S E N Í

z jednání dne 22. ledna 2010

v Centru setkávání v Dolní Poustevně

Program jednání:

1.                   Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

2.                   Ekonomické záležitosti SPRŠ – pí Hoťová

3.                   Informace úřadu práce – aktuální stav, perspektiva financování v roce 2010, další spolupráce s obcemi – PhDr. Jiří Král, ředitel ÚP v Děčíně, Jan Nykodým, vedoucí pobočky Rumburk

4.                   Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování – pí Hana Volfová

5.                   MAS Šluknovsko – presentace záměru – pí Ing. Hamplová

6.                   Diskuse, různé, připomínky starostů

·         Geogalilei – projekt Poznávejme kraje ČR – p. Jiří Tejml

·         Milanova cena za rok 2009 – návrhy

·         Ostatní informace

7.                   věr jednání, společný oběd

 

1.                   Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1       Informace o hospodaření SPRŠ.

1.2       Informace ředitele Úřadu práce v Děčíně – p. PhDr. Jiřího Krále a vedoucího pobočky Úřadu práce v Rumburku – p. Jana Nykodýma o stavu nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku. 

1.3       Informace o činnosti Místní akční skupiny Šluknovsko.

1.4       Termín a místo příštího jednání v pátek 19. března 2010 v Jiříkově, místo bude upřesněno v pozvánce, začátek v 9:00 hodin.

1.5       Informace a připomínky členů sdružení.

2.           Sdružení rozhodlo:

3.           Udělit Milanovu cenu za rok 2009 p. Michalu Majákovi, starostovi Jiříkova, za dlouhodobou a přínosnou činnost pro Šluknovský výběžek.

2.                   Sdružení schválilo:

2.1   Program jednání dne 22. ledna 2010.

2.2   Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2010 po jeho úpravách.

2.3   Strategický plán lokality Šluknovsko pro projekt Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování. 

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ