Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 12. ledna 2007 v restauraci Radnice v Chřibské


Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - Ing. Kořínek
2. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
3. Příprava rozpočtu SPRŠ na rok 2007
4. Úprava stanov SPRŠ
- změna výše příspěvků - Ing. Kořínek
- náměty na další činnost - starostové obcí
5. Program LEADER + - průběžná informace o činnosti MAS - p. Pecinovský, p. Raichart, Ing. Hamplová
6. Přestávka
7. Informace p. Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc., poslance za KSČM v Evropském parlamentu
8. "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007 - p. Ing. Vích
9. Autobusová doprava, aktuální stav, předpoklad na další období - p. Bošek, p. Honsů - ČSAD Semily a. s.
10. Evropské fondy - informace z Euroregionu Nisa - Ing. Zámečník
11. Přestávka
12. Diskuse, různé
- Připomínky starostů
- Ostatní informace
13. Závěr jednání

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - prosinec 2006.
1.2 Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2007, schvalovat se bude na příštím zasedání.
1.3 Aktuální informace o činnosti MAS Šluknovsko.
1.4 Informace p. Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc., poslance za KSČM v Evropském parlamentu, a jeho nabídku na zajištění prohlídky Evropského parlamentu v Bruselu.
1.5 Informace o přípravách mezinárodního cyklistického závodu žen na "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007.
1.6 Informace o aktuální situaci v dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku a o nových autobusových jízdních řádech.
1.7 Informace z Euroregionu Nisa o možnosti získání dotací z evropských fondů - Finanční prostředky strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 - 2013 a Regionální operační program NUTS II Severozápad.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 12. ledna 2007.
2.2 Poskytnutí finančního příspěvku Klubu cyklistiky Krásná Lípa na pořádání závodu "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007 ve výši 15.000,--Kč. Částkou ve výši 5.000,--Kč přispěje osobně poslanec Evropského parlamentu, p. Ing. Kohlíček CSc.
2.3 Změnu Stanov SPRŠ v Čl. 8 - Majetkové poměry dle návrhu.
2.4 Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 23.02.2007 v Rumburku, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8:30 hodin.

3. Sdružení ukládá:

1/07 Proplatit Klubu cyklistiky Krásná Lípa příspěvek na pořádání závodu "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007 ve výši 15.000,--Kč.

Zodpovídá: pí Hoťová

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ