Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 20. ledna 2006 v penzionu Na Stodolci 1881 v Dolní Chřibské


Program jednání:

    1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

    2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

    3. Hospodářská a sociální rada Děčínska, aktuální informace – p. Josef Zoser, p. Ing. Vladimír Špinar

    4. Tour de Feminin 2006 – p. Ing. Jiří Vích

    5. LEADER + - průběžná informace o činnosti MAS – p. Raichart, p. Pecinovský

    6. Přestávka

    7. Televizní signál – informace Českého telekomunikačního úřadu Ústí nad Labem

    8. Hromadná veřejná doprava, dopravní obslužnost, návrhy na rušení některých tratí ve výběžku, investice do komunikací v kraji – p. JUDr. Milan Franc, Odbor dopravy KÚ ÚK

    9. Diskuse, různé, připomínky starostů

    10. Společný oběd

 1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

  1. Kontrolu plnění úkolů z minulých jednání.

  2. Informace o činnosti a připravovaných akcích Hospodářské a sociální rady Děčínska.

  3. Průběžné informaci o činnosti MAS Šluknovsko na programu LEADER+.

  4. Informace o špatném příjmu televizního signálu ve Šluknovském výběžku a o plánovaném pokrytí regionu digitálním vysíláním.

  5. Informace o stavu dopravní obslužnosti pro rok 2006 a o připravované tvorbě koncepce veřejné dopravy ve Šluknovském výběžku.

 1. Sdružení schválilo:

  1. Program jednání sdružení dne 20.01.2006.

  2. Proplacení členského příspěvku v Hospodářské a  sociální radě Děčínska na rok 2006 ve výši 5.000,--Kč.

  3. Proplacení příspěvku Klubu cyklistiky Krásná Lípa na pořádání mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin v roce 2006.

  4. Proplacení členského příspěvku Svazu cestovního ruchu Deliteus na rok 2006 ve výši 2.000,--Kč.

  5. Proplacení faktury firmě Interdata Rumburk za provoz internetových stránek ve výši 7.140,--Kč.

  6. Termín a místo příštího jednání SPRŠ v pátek 24.02.2006 v Krásné Lípě. Místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8.30 hodin.

 1. Sdružení rozhodlo:

  1. Udělit „Milanovu cenu“ za rok 2005 p. Stanislavu Hladíkovi.

  2. Vznést požadavek na KÚ ÚK, aby silnice z České Kamenice do Děčína byla převedena z komunikace II. třídy na komunikaci I. třídy.

 1. Sdružení ukládá:

50/06 Proplatit Hospodářské a  sociální radě Děčínska členský příspěvek na rok 2006 ve výši 5.000,--Kč.

Zodpovídá: pí Hoťová

51/06 Proplatit Klubu cyklistiky Krásná Lípa příspěvek na pořádání závodu žen Tour de Feminin 2006 ve výši 10.000,--Kč. Dále proplatit dodatečně příspěvek na pořádání závodu žen Tour de Feminin za rok 2005 ve výši 10.000,--Kč.

Zodpovídá: pí Hoťová

52/06 Proplatit Svazu cestovního ruchu Deliteus členský příspěvek na rok 2006 ve výši 2.000,--Kč.

Zodpovídá: pí Hoťová

53/06 Proplatit fakturu firmě Interdata Rumburk za provoz internetovových stránek ve výši 7.140,--Kč.

Zodpovídá: pí Hoťová

54/06 Proplatit příspěvek SOŠ Varnsdorf ve výši 5.000,--Kč, schválený v roce 2005.

Zodpovídá: pí Hoťová

55/06 Zaslat dopis s na KÚ ÚK s požadavkem, aby silnice z České Kamenice do Děčína byla

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku