Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 14. ledna 2005 v restauraci U Pytláka v Lipové


Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání - p. Ing. Kořínek
3. Informace o finanční situaci SPRŠ, plnění rozpočtu za rok 2005 - pí Hoťová
4. Příprava rozpočtu na rok 2005, návrhy mikroregionů na zařazení akcí, návrhy starostů, členské příspěvky na rok 2005 - starostové
5. Spolupráce SPRŠ, obcí a Lužické nemocnice v Rumburku - MUDr. Karbula, p. Šváb
6. Přestávka
7. Kulturní a sportovní akce širšího rozsahu v roce 2005 - podklady pro regionální kulturní kalendář a koordinaci - starostové
8. Q-Bus - informace o činnosti společnosti, informace o IDS - p. Jeník
9. Diskuse, různé
" Další připomínky starostů
" Ostatní informace
10. Předání "Milanovy ceny"
11. Společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informaci o plnění úkolů z minulých jednání sdružení.
1.2 Informaci o stavu hospodaření SPRŠ za rok 2004.
1.3 Předběžný návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2005.
1.4 Předání "Milanovy ceny" p. Jaroslavu Foldynovi.
1.5 Informace o průběhu prací na projektu Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.
1.6 Informace spol. IDS ÚK, spol. Q-BUS Varnsdorf a Dopravního podniku ÚK a.s. o novém systému veřejné dopravy ve Šluknovském výběžku.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Doplněný program jednání sdružení dne 14.01.2005.
2.2 Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 11.03.2005 ve Varnsdorfu, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Přeložit jednání o spolupráci SPRŠ, obcí a Lužické nemocnice v Rumburku na příští zasedání.
3.2 Vyčlenit v rozpočtu SPRŠ částku ve výši 3.000,--Kč na prezentaci kulturních akcí v médiích.
3.3 Ponechat začátky jednání na dobu 8.30 hodin. Místa konání budou určena na základě dohody, a to vždy v obci, která je členem SPRŠ.

4. Sdružení ukládá:

28/05 Proplatit SCR Deliteus členský příspěvek SPRŠ na rok 2005 ve výši 2.000,--Kč.
Zodpovídá: p. Hoťová
29/05 Rozeslat členům sdružení návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2005 po doplnění jejich připomínek.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
30/05 Uhradit do konce března 2005 členské poplatky v SPRŠ dle účtovacích dopisů.
Zodpovídají: členové sdružení
31/05 Zaslat do konce ledna 2005 předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi, mailem návrhy kulturních sportovních akcí v jejich obcích.
Zodpovídají: členové sdružení
32/05 Připravit přehledy rozvojových záměrů v jejich obcích a zaslat je do 15.02.2005 předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi.
Zodpovídají: členové sdružení
33/05 Zaslat celkový přehled rozvojových záměrů obcí na RRA ÚK a.s. do Ústí nad Labem. Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku