Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 10. ledna 2003 v Kulturním domě ve Šluknově

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu
2. Diskuse k pokračování činnosti SPRŠ - starostové obcí
- návrhy na úpravu stanov SPRŠ
- příprava voleb vedení SPRŠ
- další organizační záležitosti
3. Informace o finanční situaci SPRŠ - p. Hoťová
4. Problematika změny hranic kraje - p. Ing. Poláček, starosta města Varnsdorf
5. Přestávka
6. Koncepce řešení Rychlé záchranné služby a Lékařské služby první pomoci ve Šluknovském výběžku - starostové obcí, zástupci krajského úřadu, představitelé nemocnic Rumburk a Varnsdorf, zástupci VZP a RZS
7. Diskuse, různé - starostové obcí a měst
8. Společný oběd, závěr

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Možnost zajištění manažerské činnosti SPRŠ Regionální rozvojovou agenturou Varnsdorf.
1.2 Návrh dohody o využívání služeb Okresní hospodářské komory Děčín, stavební investiční sekce.
1.3 Návrh p. Ing. Korbelové pozvat na jednání sdružení zástupce krajského úřadu pro získání informací o vstupu do EU.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 10. ledna 2003.
2.2 Proplacení zálohy ve výši 10.000,-Kč agentuře p. Ing. Hamplové na veletrh GO v Brně.
2.3 Termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 28. 2. 2003 v hotelu JEF v Doubici. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Zachovat Sdružení pro rozvoj Šluknovska a pokračovat dále v činnosti.
3.2 Nezřizovat funkci manažera SPRŠ.
3.3 Konat schůzky v pátek od 8.30 hodin, a to přibližně 1x za 6 týdnů.
3.4 Použít pro výpočet členského příspěvku obcí na rok 2003 stejný klíč jako pro rok 2001 a 2002.
3.5 Vyčlenit v rozpočtu částku 15.000,-Kč na veletrh GO 2003 v Brně.
3.6 Nepožadovat změny hranic krajů.

4. Sdružení konstatuje:

4.1 Že pro Šluknovský výběžek je nutné zřídit ještě 1 stanoviště LSPP, a to ve Velkém Šenově. 1 stanoviště LSPP je nyní ve Varnsdorfu.
4.2 Že je potřeba přistavit 1 vozidlo RZS bez lékaře do Velkého Šenova. 1 vozidlo s lékařem je nyní v Rumburku.

5. Sdružení ukládá:

3.1 Podat do příštího jednání návrhy na změnu předsedy a místopředsedů a návrhy na změny ve stanovách sdružení.
Zodpovídají: členové sdružení
3.2 Rozeslat obcím účtovací dopisy na úhradu členského příspěvku do SPRŠ.
Zodpovídá: pí. Hoťová
3.3 Připravit během ledna návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2003.
Zodpovídá: pí. Hoťová
3.4 Uhradit členské příspěvky do SPRŠ do konce března 2003.
Zodpovídají: členové sdružení
5.5 Připravit do příštího jednání zprávu o postupu na publikaci Vlastivěda.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku