Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
(severní část okresu Děčín)

Usnesení
z mimořádného zasedání SPRŠ ze dne 27.10.2001 k reformě veřejné správy na Šluknovsku, konaného na Okresním úřadě v Děčíně.

Sdružení pro rozvoj Šluknovska na svém mimořádném zasedání, konaném dne 27. 10. 2001 v Děčíně projednalo a vzalo na vědomí :

 1. Dosavadní postup měst a obcí Šluknovska ve věci II. fáze reformy územní veřejné správy na Šluknovsku a následující stanoviska dotčených měst a obcí.
  * Podporu Městskému úřadu v Rumburku, jako budoucímu pověřenému úřadu III. stupně vyjádřili statutární zástupci následujících měst a obcí :
  Dolní Poustevna, Krásná Lípa, Mikulášovice, Šluknov, Velký Šenov, Rumburk, Lipová u Šluknova, Staré Křečany, Doubice, Lobendava (písemné vyjádření starosty obce), Jiříkov v. z. starosty města, Horní Podluží.

  * Podporu Městskému úřadu ve Varnsdorfu, jako budoucímu pověřenému úřadu III. stupně vyjádřili statutární zástupci následujících měst a obcí :
  Varnsdorf, Dolní Podluží.

  * Statutární zástupci měst a obcí se nevyjádřili k žádné z obou variant:
  Rybniště, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Vilémov u Šluknova.

 2. Materiály, týkající se variant přenosu kompetencí na pověřený obecní úřad III. stupně, předložené městy Varnsdorf a Rumburk,

 3. Doporučující stanovisko DSO Sever přijaté na jednání uvedeného svazku dne 2. 10. 2000,

 4. Písemné stanovisko obce Lobendava, předané starostou obce, panem Antoníne Heroutem (obec Lobendava preferuje jako pověřený obecní úřad III. stupně Městský úřad v Rumburku),

Dále byl předložen doporučující návrh, aby Sdružení pro rozvoj Šluknovska v přímém hlasování rozhodlo o budoucím pověřeném obecním úřadu III. stupně. K takovému rozhodnutí však toto mimořádné zasedání nadpoloviční většinou všech členů nedospělo. Tento doporučující návrh tedy SPRŠ nepřijalo.

Závěr zasedání ve 12:15 hod. provedl předseda Sdružení Jan Sembdner.

Zapsal : Jan Sembdner, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Města Rumburka

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku