Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Poznámky z jednání s poslanci Parlamentu ČR Jaroslavem Foldynou a Mgr. Františkem Bublanem, předsedou Výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu ČR
Šluknov dne 23.8.2011

ze středečního jednání jsme žádný zápis nedělali, snad jen pár poznámek:

Josef Zoser v úvodu shrnul kroky SPRŠ při vzniku problému. Projednávali jsme ho na jednání SPRŠ, starostové nesouhlasili se snižováním počtu policistů. Na schůzku na Tolštejně jsme proto pozvali zástupce policie ČR. Krajský ředitel se těsně před jednáním omluvil, okresní představitelé informace neměli. Sdělili, že se připravuje reorganizace policie v Ústeckém kraji, ale její podobu nikdo neznal. Tady se poprvé ozvali starostové Rumburku, Šluknova a Varnsdorfu s problémem velkého počtu přistěhovaných sociálně slabých obyvatel z jiných měst republiky. Konstatovali, že např. ve Šluknově vzrostl počet krádeží o 200%, v Rumburku je situace obdobná.
bylo dohodnuto, že pozveme premiéra a ministra vnitra k návštěve výběžku, aby se na místě seznámili se situací a slyšeli názory starostů. Dopis byl odeslán.
byla rovněž dohodnuta interpelace poslance Foldyny na ministry v této věci.
premiér odpověděl, že situaci sleduje, ale jeho časový rozvrh mu nedovoluje návštěvu uskutečnit. Náš dopis předal ministru vnitra a ministru práce a sociálních věcí, je to prý v jejich kompetenci.
oba ministři odpověděli ale tak, že ministr Drábek oznámil, že se to jeho resortu netýká a spíš nám vyčinil, že komplikujeme jeho snahu omezit a jinak zorganizovat výplatu soc. dávek, ministr Kubice naprosto vynechal odpověď na snižování počtu policistů a navrhl nám uzavírat jakousi koordinační smlouvu mezi městy a policií ČR (smlouvy s policií většina našich měst má), což nám nijak nepomohlo.
protože se situace dále vyhrocuje, inicioval poslanec Foldyna středeční schůzku ve Šluknově.
(tolik úvod Josefa Zosera).

Generál Vorálek na statistických údajích shrnul trestnou činnost v kraji i v republice, konstatoval, že k velkému nárůstu trestné činnosti zatím nedochází, výjimku tvoří Šluknov a Rumburk, ale jde hlavně o krádeže (pro ne zřejmě nic podstatného). Hovořil o vybavení policie i o prostředcích, které mají k dispozici. Mluvil o odchodech starších policistů ze služby kvůli výsluhám, o nástupu mladých, o jejich malých zkušenostech a znovu potvrdil, že podle návrhu rozpočtu bude mít krajské ředitelství policie menší objem financí. Jeho řeč byla dlouhá, ale obecná a jediným jasným závěrem bylo, že počet policistů se nezvýší, spíše se dá očekávat jeho snížení. Počet policistů v ulicích by ale neměl být znát. Připomněl, že policie je tvořena nejen uniformovanými složkami, ale i vyšetřovateli, kriminalisty, protidrogovými složkami, o kterých se moc neví a snižovat by se mělo tam.

Mgr. František Bublan mluvil prakticky stejně, odvolával se na tvorbu státního rozpočtu, připomínal složitost legislativních změn, nevěděl, co měl na mysli ministr vnitra jako koordinační dohody PČR a obcí, ale kupodivu se pro nás dost zvláštně vyjádřil k městské policii. Tvrdil, že jde jen o pořádkovou složku, která nemá potřebné kompetence pro vyšetřování a zásahy proti kriminální činnosti, že má jen pomáhat policii ČR a nebo vůbec by měla být zrušena Zřejmě nepochopil, že tyto velké zásahy od městské policie nikdo nechce, že občané a obce potřebují operativní a viditelnou uniformovanou složku v ulicích. Doporučil, aby PČR a MP sloužily společně (což se běžně děje), navrhl, aby si obce strážníky MP půjčovaly za úplatu na základě uzavřených smluv. Úsporná opatření vlády kritizoval, ale v zásadě je jako nutné zlo neodmítl.

Jaroslav Foldyna hovořil radikálněji, vrátil se k problematice nárůstu trestné činnosti ve výběžku, podpořil vypracování koordinačních dohod a doporučil výpomoc MP mezi obcemi. Přislíbil další interpelaci v parlamentu a požadoval vypracování opětovné výzvy premiérovi nebo ministru vnitra k návštěvě výběžku. Zdůraznil, že starostové ve své aktivitě nemohou polevit, jinak zájem ze strany vlády a ministrů opět zanikne a problém se rozroste (následující události mu daly za pravdu).

Následovala vystoupení starostů (poznámky k některým vystoupením):

Ing. Jaroslav Sykáček, Rumburk - situace je stále horší, občané se bojí o sovou bezpečnost i o majetek. Počet přistěhovaných stoupá, do bytu se přihlásí jedna rodina, dostane dekret, ale okamžitě se k nim bez přihlášení nastěhuje desítka dalších lidí bez prostředků. Město ani policie nemá podle současné legislativě možnost zasáhnout. MP se tak snaží jen častými kontrolami jim pobyt znepříjemnit.
Ing. Miroslav Jemelka, Dolní Poustevna - obce na severu jsou téměř mimo dosah policie, celý rajon obsahuje PČR ve Velkém Šenově, do okrajových obcí jen přijíždí. Je potřeba mít policisty na ulici, jenom průjezd policejního vozidla nestačí. Mají poznatky, že i když k nárůstu nových nepřizpůsobivých u nich nedochází, projíždí obcí neznámá auta, jejich osádky se ptají po domech, zda obyvatelé nemají šrot do sběru, při tom provádějí obhlídku situace a později jejich komplicové ze Šluknova a dalších měst v noci kradou na zahrádkách v kůlnách apod.
Martin Louka, Varnsdorf - přesun nepřizpůsobivých je organizovaný a jde o výnosný obchod vlastníků sídlišť. Velká města získají prázdné byty, které se zrekonstuují a přesunou do vyšší kategorie, místní vlastnící získají minimálně tříměsíční nájemné a při neplacení nové nájemníky vystěhují. Ti zůstanou na krku městům.
Lenka Hausdorfová, Lobendava - obce nemohou žádat o pomoc MP z jiných měst, rozpočet jim to nedovolí, toto řešení je nereálné. Požadují zásahy PČR podle zákona bez ohledu na snižování rozpočtu.
Mgr. Eva Džumanová, Šluknov - po zveřejnění politiky nových vlastníků sídliště ve Šluknově a po jejich prudké reakci se zdá, že se příliv nových přistěhovalých zmírnil. Přesto je kriminalita ve městě na vzestupu především kvůli krádežím a veřejnému pořádku.
Bc. Martin Šimáček, Hana Volfová, agentura pro sociální začleňování - podle jejich údajů situace není tak dramatická, jak ji prezentujeme. Dochází k migraci prakticky jen mezi městy ve výběžku. Sociálně slabí využijí možnosti získání výhod na novém místě, když pominou, stěhují se do sousedního města. V některých místech snadněji získají sociální podpory.
(Tady je třeba říci, že jejich vystoupení sklidilo značnou nevoli starostů, protože jejich údaje, získané jejich průzkumy, naprosto neodpovídají skutečnosti, jakou známe. Pokud je prezentují vládě a ministerstvům nelze se divit, že jejich reakce na naše podněty jsou tak vlažné. Bc. Šimáček proto slíbil, že průzkum provedou znovu ve spolupráci s obcemi. K jejich vystoupením se ostře ohradila i vedoucí sociálního odboru MěÚ v Rumburku).

Dále z diskuse vyplynulo, že se organizovanost kriminální činnosti prohloubila. Např. jsou mezi členy "galerky" ale i mezi mladými známa místa, kde se dají obstarat běžně drogy všeho druhu, že mezi sběrači kovů a výkupnami jsou dohody o odevzdávání kradených surovin v kterékoliv denní i noční době, že se předpisy o výkupu a dokladech o nabytí nebo o předkládání průkazů totožnosti obcházejí, že s příchodem nových nepřizpůsobivých vznikají nové zastavárny, které jsou v provozu 24 hodin denně nebo na telefonickou dohodu, že v Rumburku je zastavárna přímo propojena s hernou a přenos peněz je tedy bezprostřední a podobně.

Všeobecně se dá konstatovat, že starostové nechápou úspory vlády v oblastech, kde se krize projevuje nejvíc - kriminalita stoupá, šetří se u policie. Počet sociálních případů roste, pracovní místa nejsou a šetří se na úřadech práce. Při středečním jednání starostové nedostali konkrétní odpovědi k aktuálním problémům ani příslib, že se poslanci budou snažit změnit stávající legislativu. Naše aktivity budou proto pokračovat a v nejbližších krocích se budeme obracet na Krajské zastupitele a Krajský úřad Ústeckého kraje.

ing. Milan Kořínek

Telefon: předseda SPRŠ 412 379 231
e-mail:
obec@jiretin.cz
telefon: tajemník SPRŠ 776 529 461
e-mail: milan.korinek@worldonline.cz
Bank. spojení: KB a.s. Rumburk, č.ú. 78 - 51 96 700 297/0100

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy |